Senior MC Norge ble stiftet 16. februar 1989. Avdeling Sørlandet som var navnet på vår avdeling før deling med Aust–Agder, ble som den første SMCN avdelingen stiftet i februar 1990.
 
SMCN er bygd opp med et sentralt hovedutvalg som er sammensatt av representanter fra alle avdelingene rundt om i landet. Det er i år 2000 elleve avdelinger spredt fra Tromsø i nord til Vest–Agder i sør.

Kjell Andersen (Snadderkiosken) fra Vest–Agder, er en av grunnleggerne av avd. Sørlandet.

Interessen for MC på dette tidspunktet var ikke helt på topp blant folk flest, men klubben tok snart til seg nye medlemmer. Blant disse var entusiaster som hadde kjørt sykkel fra tidlig ungdom, og  de som nå hadde skaffet seg sykkel igjen på sine "gamle dager". Aldersgrensen for medlemskap var jo tross alt 40 år. ( Er satt ned til 24 år nå)
 
Utover 90–tallet tok det virkelig helt av, MC kjøring ble akseptabelt blant folk flest, og antall medlemmer kom over 400. Noen i klubben tok til ordet for at dette ble i meste laget å administrere, og foreslo å dele avdelingen fylkesvis. Dette førte til en del møtevirksomhet med til dels harde meningsutvekslinger blant medlemmene. Men på årsmøtet 15. oktober 1997 i SMCN avd. Sørlandet, ble det fattet vedtak om deling med en stemme overvekt.
 
Da det ble stilt spørsmål årsmøte i avd. Vest–Agder 26. mars 1998. Dette er da stiftelsesdatoen for SMCN avd. Vest–Agder.

Klubbens epostadresse er: vest–agder@seniormc.no