Senior MC Norge ble stiftet 16. februar 1989. Klubben består av 8 selvstendige lokalavdelinger fordelt over hele landet.
Alle motorsykkelinteresserte som har fylt, eller fyller, 24 år i innmeldingsåret kan bli medlem.

Her finner du kontaktinformasjon sentralt, til avdelingene, hvem som er web–ansvarlige og hvem du kontakter vedr. medlemsregisteret m.m.

Senior MC Norge
c/o Odd Bjørn Meling
Siriskjeret 19
4014 STAVANGER
 
Organisasjonsnummer:        983 872 891
E–post:                               leder@seniormc.no
 
Adresse for regninger er:
Senior MC Norge
c⁄o Kjellaug Skrondal
Herjuanvegen 91
7560 VIKHAMMER
 
Senior MC Norge, forkortet SMCN, består av Hovedstyre og 8 lokalklubber ⁄ avdelinger som betegnes Øst, Buskerud, Vest–Agder, Rogaland, Haugaland, Vest, Trøndelag og Nord.
 
Hovedstyret består av:
Leder, nestleder, sekretær og kasserer.  I tillegg kommer valgkomité og revisor.  Disse velges av Landsmøtet i SMCN (som er klubbens øverste organ).
 
Vedtekter
Vedtektene vedtas og revideres av Landsmøtet. Siste versjon av vedtektene er lagret i dokumentarkivet. (Menyvalg Senior MC Norge - Dokumenter).
 
Medlemsregister
Hver lokalavdeling har en kontaktperson som vedlikeholder medlemsregisteret. Husk å melde adresseendring til din lokale kontaktperson eller ved å logge deg inn og endre i din egen profil.
I din profil kan du også legge inn et profilbilde, åpne for mottak av SMS, åpne for at andre medlemmer kan se deler av din profil, endre mobilnummer, informasjon om motorsykkel, mm.
 
Web
Hver avdeling har web–ansvarlig(e) som har ansvar for den lokale avdelingens sider.
WEB–master er ansvarlig for de sentrale sidene.
WEB-master kan kontaktes på webmaster@seniormc.no
 

I sesongen 2023–2024 består Hovedstyret av følgende:
  • Leder Odd Bjørn Meling, avd Rogaland
  • Nestleder Øyvind Rønneberg, avd Rogaland
  • Sekretær Henning Ag, avd Nord
  • Kasserer Kjellaug Skrondal, avd Trøndelag

Disse ble valgt på landsmøtet 2023.. 

 

AVDELINGENE
 
 Avdeling e-post
 Buskerud buskerud@seniormc.no
 Haugaland haugaland@seniormc.no
 Nord nord@seniormc.no
 Rogaland rogaland@seniormc.no
 Trøndelag trondelag@seniormc.no
 Vest vest@seniormc.no
 Vest Agder vest-agder@seniormc.no
 Øst 

Leder.ost@seniormc.no