Senior MC Norge avdeling Buskerud er en underavdeling av Senior MC Norge. En gruppe lokale motorsykkelentusiaster fra Buskerud var samlet på Hokksund hotell 17. oktober 1999, og det ble her besluttet å etablere en ny lokalavdeling av Senior MC Norge. Lørdag 3. juni 2000 ble SMCN avdeling Buskerud godkjent av Senior MC Norge som selvstendig avdeling.

Avdelingen, som i dag teller vel 100 medlemmer, har i hovedsak sitt nedslagsområde i Buskerud. Du er selvfølgelig velkommen til å være medlem i avdeling Buskerud, selv om du bor utenfor det definerte nedslagsområdet. Utgangspunkt for avdelingens aktiviteter er i de fleste tilfeller Langebru gjestegård i Hokksund. Hvis ikke annet er spesifisert er møtetidspunkt kl. 1100 på søndager året rundt. Utenfor sesongen er det uformell MC–prat over en kopp kaffe.

Avdelingens aktivitetsplan⁄kalender finner du under "aktivitetskalender". For øvrig vil hjemmesiden holdes løpende oppdatert med hva som rører seg innen avdelingen eller saker som er av interesse for medlemmene. For eksempel gunstige rabattavtaler hos leverandører innen avdelingens nedslagsområde.

Du er hjertelig velkommen som medlem i SMCN avdeling Buskerud.
Nedre aldersgrense for medlemskap er 24 år.
Innmelding i SMCN avd. Buskerud skjer primært på internett, gjennom SMCN sin hovedside eller ved å sende en henvendelse til:
 
SMCN avd. Buskerud
v/Kasserer

Gordon Ferguson - 476 79 514

e-mail: buskerud@seniormc.no 

Medlemskontingent i SMCN avd. Buskerud er for tiden:
 

           Hovedmedlemmer: kr 350.-

           Familiemedlemmer: kr 275.-

           Honnør: kr 350.-

Det er mulig å støtte klubben via grasrotandelen fra Norsk Tipping!Bruk organisasjonsnummeret 998200903
Alternativt, søk oss opp på navn i feltet på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ for å legge inn klubben. Da støtter du klubben økonomisk
hver gang du spiller.