Innkalling til Årsmøte i avdeling Øst

Innkalling til Årsmøte i avdeling Øst

Som medlem i Senior MC avdeling Øst, innkalles du til ordinært Årsmøte torsdag 7. mars kl. 18:00.

Sted: Ungdommens Motorsenter, Ljansbrukveien 33, 1250 Oslo.

For å være tale og stemmeberettiget på Årsmøtet, må du møte opp og ha betalt kontigent for 2024.

Det kreves påmelding til Årsmøte. Det kan du gjøre innen 29. februar ved å sende en e-post til:

kasserer.ost@seniormc.no

Det er kun de ordinære postene som står på dagsorden, og styret fremmer ikke forslag om endringer i medlemskontingenten.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet ut over de ordinære sakene, må sendes til styret senest 1 uke før årsmøtet, innen torsdag 29. februar på e-post til: leder.ost@seniormc.no

Styrets Årsmelding vil bli sendt ut via e-post 1 uke før selve Årsmøte til medlemmer som har meldt seg på årsmøtet. Andre medlemmer som ønsker å få tilsendt Årsmeldingen, kan sende en e-post til kasserer.ost@seniormc.no

Vi serverer kaffe og vafler og ser frem til å se deg på Årsmøte, hjertelig velkommen:-)