English version

Når du, etter søknad, blir registrert som medlem hos oss vil du oppgi noen personopplysninger som vi lagrer. Disse opplysningene lagres i vår database for å administrere ditt medlemskap. Vi innhenter eller lagrer ingen opplysninger om deg som klassifiseres som sensitive i Personopplysningsforskriften eller EUs forordning for personvern.

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre medlemmer.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er klubbens avdelingsledere og utføres av avdelingens medlemsregisteransvarlige. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til klubbens leder eller leder i lokalavdelingene. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på klubbens hjemmesider, seniormc.no.

Personopplysninger

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, fødselsår og kjønn. Medlemmet kan frivillig registrere telefonnummer og e-post adresse. Klubben registrerer i tillegg et medlemsnummer, innmeldingsdato, lokalavdelingens navn og medlemskapets art (hovedmedlem, familiemedlem, pensjonist, ufør). Vi trenger denne kontaktinformasjonen på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet, for å kunne utstede medlemsbevis og å fakturere årskontingent.
Når man søker om medlemskap i klubben samtykker man til hvert enkelt område man tillater at klubben bruker personopplysningene til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, utsendelse av SMS, invitasjon til arrangementer mm.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger. For å kunne vedlikeholde og utvikle visse statistikker beholder vi informasjon om lokalavdeling, medlemskap, kjønn, fødselsår, innmeldings- og utmeldingsdato.

Vedlikehold av personopplysninger

Som medlem hos oss har du til enhver tid fullt innsyn i og adgang til å endre dine personopplysninger og tillatelser.
Endring av slik informasjon kan utføres av medlemmet selv ved å opprette en brukerkonto eller ved å kontakte lokalavdelingens utøvende ansvarlig.