Styret

Styret i avdelingen er valgt på årsmøtet og består nå av følgende personer: