Avdelingsinformasjon

Avdeling Nord dekker et område fra sør i Nordland til Finnmark. For å skape lokale miljøer, har de inndelt avdelingen i en rekke regioner.
Vi er ca. 150 medlemmer som ønsker oss flere frender å kjøre sykkel sammen med.
Vi har lokale treff, hvor vi møtes og har ett hyggelig lag sammen.
Våre regionkontakter arrangerer lokale arrangement ⁄ turer for medlemmene i sin region.
Ønsker du å snakke med noen i styret eller kanskje med en lokal regionskontakt, send dem en e–post eller ring.
 
Senior Mc avdeling Nord dekker ett område fra Nordland grense i sør til Grense Jacobselv i Nord. Pga. dette er avdeling Nord delt inn i regioner.  Hver region har sin regionskontakt.  Dette er den personen du skal kontakte når du ønsker å sjekke hva som skjer i din region.  Nedenfor finner du en link med navnet på alle regionskontaktene.  Får du ikke tak i din regionskontakt, ber vi deg kontakte Leder. Kontaktinformasjon til Leder finner du under "Medlemsnytt" og "Styret"

 

 Postadresse til avd. Nord er  SMC Nord, Langbakkdalen 57, 8014 Bodø.

 

Regionskontakt Nord Troms
   
Navn
Mail                         
Mobil
Svein H. Severinsen
svein–
90897556
Regionskontakt MidtTroms
   
Navn
Mail
Mobil
Kontakt Leder ⁄ Nestleder
   
Regionskontakt Tromsø
   
Navn
Mail
Mobil
Kontakt Leder ⁄ Nestleder
   
Regionskontakt Ofoten
   
Navn
Mail
Mobil
Kontakt Leder ⁄ nestleder
   
Regionskontakt Lofoten
   
Navn
Tlf
Mobil
Kontakt Leder⁄Nestleder
   
Regionskontakt Vesterålen
   
Navn
Tlf
Mobil
Kontakt Leder⁄Nestleder
   
Regionskontakt Harstad
   
Navn
Mail
Mobil
Jan Kristian Jensen
jan.kristian.jensen@
hlink.no
97028033
Regionskontakt Salten
   
Navn
Mail
Mobil
Åge Larsen
aage–
97569191
Regionskontakt Helgeland
   
Navn
Mail
Mobil
Kontakt Leder ⁄ Nestleder
   
Regionskontakt Sentrale Østlandet
   
Navn
Mail
Mobil
Kontakt Leder ⁄ Nestleder