Velkommen til Senior MC Norge

Senior MC Norge ble stiftet 16. februar 1989. Klubben består av 8 selvstendige lokalavdelinger fordelt over hele landet.
Alle motorsykkelinteresserte som har fylt, eller fyller, 24 år i innmeldingsåret kan bli medlem.

Les mer

Avdeling Førerutvikling forlater Senior MC Norge

Avdeling Førerutvikling har på sitt ordinære årsmøte tirsdag 18. januar 2022 vedtatt å forlate Senior MC Norge.

Motorsyklistens førerkompetanse er avgjørende for trygg ferdsel i trafikken. Økt førerkompetanse gjennom forbedret MC-opplæring og ulike førerutviklingstilbud har vært en medvirkende årsak til de siste års reduksjon i MC-ulykker.

Senior MC Norge har siden slutten på 1990-tallet jobbet målbevisst med å fremme den enkelte motorsyklist sine ferdigheter gjennom konseptet Førerutvikling. Senior MC Norge har gjennom målrettet arbeid lagt til rette for at klubbens avdelinger skal kunne tilby medlemmene kompetanse-fremmende førerkurs.

 Avdeling Øst utviklet over en 20-årsperiode et unikt og rikt førerutviklingstilbud.
Høsten 2019 ble Førerutviklingsgruppa i Øst skilt ut som egen avdeling.

Det har gjennom det siste års drift blitt tydelig at driften av avdeling Førerutvikling skiller seg fra de øvrige avdelingene i Senior MC Norge. Avdeling Førerutvikling har gjennom en intern prosess i avdelingen besluttet å nedlegge virksomheten.

Senior MC Norge ved Hovedstyre har vært i løpende dialog med avdeling Førerutvikling og gitt tilslutning til prosess og vedtak i henhold til klubbens vedtekter.

Senior MC Norge har full tiltro til at klubbens førerutviklingskonsept vil bli videreført og videreutviklet i en ny medlemsklubb. Den nye klubben vil fremstå med nytt navn og logo 14. februar 2022. Vi takker for samarbeidet og ønsker lykke til videre.

Senior MC Norge vil også i fremtiden sette søkelys på motorsyklistens personlige kompetanse. Dette gjør vi gjennom ulike tiltak i avdelingene. Det legges fremover ikke opp til å tilby et avdelingsovergripende førerutviklingstilbud i Senior MC Norge.

Senior MC Norge

Odd Bjørn Meling

Leder

Aktiviteter