Artikler Rogaland

Styret i SMCN – Avd. Rogaland velges av Årsmøtet. I sesongen 2019 består styret av følgende personer: