Våre nettsider bruker informasjonskapsler, "cookies". Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.

Årsmøte 2016 24. februar m/innkomne forslag

Årsmøte 2016 avholdes i lokalene til Motor-teknikk i Sørlandsparken 24. feb. kl 19

Innkalling årsmøte 2016 Senior MC Vest-Agder

Dato 24. februar Kl.: 19:00

Sted: Motor-Teknik Sørlandsparken

Saker på årsmøtet:

Sak 1: Åpning v/leder

Sak 2: Godkjenning innkalling

Valg av ordstyrer

Valg av referent

Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

Sak 3: Årsmelding fra Styret i 2015

Sak 4: Årsmelding fra turkomitéen 2015

Sak 5: Regnskap 2015

Sak 6: Budsjett 2016, kontingent 350,- hovedmedlem, 250,- familiemedlem 

Sak 7: Innkomne forslag 

(forslag blir lagt ut på vår hjemmeside www.seniormc.no )

Sak 8: Redegjørelse fra valgkomitéen

Valg for 2016 

 

Saker til behandling må være innkommet til styret senest 14 dager før årsmøtet.

Forslag kan sendes på mail til , forslagstiller eller

representant for denne må være tilsted på årsmøtet.

 

 

Innkommet forlag:

Fra

Jens A. Marcussen

Til

Årsmøtet Senior MC Vest-Agder 2016

Forslag

Utgangspunkt

Redusere antall styremedlemmer. I dag har foreningen 5 styremedlemmer bestående av:

-Leder

-Sekretær

-Kasserer

-2 styremedlemmer

Tilpasse Turkomitéen som består av 3 (leder + 2).

Totalt 8 medlemmer. Dette foreslåes redusert til 4

-Leder og sekretærfunksjon slåes sammen

-Kasserer

-Leder turkomité

-1 styremedlem

For å ”lede onsdagsturene, så organiseres det ved rullering blant medlemmene med overoppsyn fra Leder.

Honorar tilpasses i budsjettet.

 

Aktivitetskalender