SeniorNews 2015-1

Vår nestleder, Øyvind Rønneberg, har tatt ansvaret for å sette sammen et blad som et alternativ til SeniorNytt. I denne første utgaven har redaktøren samlet stoff fra Facebook-siden vår og hjemmesidene.

Første utgaven finner du i pdf-format her Seniornews 2015-1

Aktiviteter