Informasjon om hovedorganisasjonen

Her finner du kontaktinformasjon sentralt, til avdelingene, hvem som er web–ansvarlige og hvem du kontakter vedr. medlemsregisteret m.m. Da ikke alle avdelingene er like flinke til å melde inn styreendringer til sentralt hold, anbefaler vi at man ev sjekker på avdelingsnivå vedr adressene til den enkelte avdeling, dersom man ikke får tilbakemelding fra dem man prøver å kontakte i avdelingen.

Senior MC Norge
c/o Odd Bjørn Meling
Siriskjeret 19
4014 STAVANGER
 
Organisasjonsnummer:        983 872 891
E–post:                              
 
Adresse for regninger er:
Senior MC Norge
c⁄o Kjellaug Skrondal
Herjuanvegen 91
7560 VIKHAMMER
 
Senior MC Norge, forkortet SMCN, består av Hovedstyre og 8 lokalklubber ⁄ avdelinger som betegnes Øst, Buskerud, Vest–Agder, Rogaland, Haugaland, Vest, Trøndelag og Nord.
 
Hovedstyret består av:
Leder, nestleder, sekretær og kasserer.  I tillegg kommer valgkomité og revisor.  Disse velges av Landsmøtet i SMCN (som er klubbens øverste organ).
 
Vedtekter
Vedtektene vedtas og revideres av Landsmøtet. Siste versjon av vedtektene er lagret i dokumentarkivet. (Menyvalg Senior MC Norge - Dokumenter).
 
Medlemsregister
Hver lokalavdeling har en kontaktperson som vedlikeholder medlemsregisteret. Husk å melde adresseendring til din lokale kontaktperson eller ved å logge deg inn og endre i din egen profil.
I din profil kan du også legge inn et profilbilde, åpne for mottak av SMS, åpne for at andre medlemmer kan se deler av din profil, endre mobilnummer, informasjon om motorsykkel, mm.
 
Web
Hver avdeling har web–ansvarlig(e) som har ansvar for den lokale avdelingens sider.
WEB–master er ansvarlig for de sentrale sidene.
WEB-master kan kontaktes på
 

I sesongen 2022–2023 består Hovedstyret av følgende:
  • Leder Odd Bjørn Meling, avd Rogaland
  • Nestleder Øyvind Rønneberg, avd Rogaland
  • Sekretær Henning Ag, avd Nord
  • Kasserer Kjellaug Skrondal, avd Trøndelag

Disse ble valgt på landsmøtet 2022.. 

 

AVDELINGENE
 
 Avdeling  Styret e-post
 Buskerud  Buskerud
 Haugaland  Haugaland
 Nord  Nord
 Rogaland  Rogaland
 Trøndelag  Trøndelag
 Vest  Vest
 Vest Agder  Vest-Agder
 Øst Øst
 
Du finner mer informasjon om lokalavdelingene ved å besøke deres egne hjemmesider.